Showing posts with label vải thanh lý. Show all posts
Showing posts with label vải thanh lý. Show all posts
Set 12kg thun lạnh đồ bộ

Set 12kg thun lạnh đồ bộ+ Mã Sản Phẩm: 000
+ GIỚI THIỆU: 
+ Giá: 1.140.000VND/Kg
+ NHÀ SẢN XUẤT: ...
+ TÌNH TRẠNG: còn trong kho
Hãy nhắn tin Mã Sản Phẩm  vào số: 0934.028.099 để đặt hàng.
Hoặc đặt online trên FB: Fb.com/VaiKhuc.VaiCay.VaiKy.VaiThanhLy
Khách lấy sỉ từ 50kg trở lên vui lòng tìm hiểu thêm tại đây: www.KhoVaiGiaSi.Com
Set 20kg thun lạnh đồ bộ

Set 20kg thun lạnh đồ bộ+ Mã Sản Phẩm: 000
+ GIỚI THIỆU: 
+ Giá: 1.900.000VND/Kg
+ NHÀ SẢN XUẤT:
+ TÌNH TRẠNG: còn trong kho
Hãy nhắn tin Mã Sản Phẩm  vào số: 0934.028.099 để đặt hàng.
Hoặc đặt online trên FB: Fb.com/VaiKhuc.VaiCay.VaiKy.VaiThanhLy
Khách lấy sỉ từ 50kg trở lên vui lòng tìm hiểu thêm tại đây: www.KhoVaiGiaSi.Com